منشور اخلاقی کارکنان

 

مجموعه شرکتهای خالد رئیسی در قالب سهامی خصوصی موظف به رعایت دستورات و قوانین، اصول و موازین اخلاقی، فریضه مهم تکریم ارباب‌رجوع و جلب رضایت یکایک مشتریان با تأسی از تعالیم آسمانی شریعت مقدس اسلام می‌باشد و تحقق این امر را به عنوان امری ‌اجتناب ‌ناپذیر در مسیر اهداف عالیه کشور عزیزمان ایران به شمار آورده ، بر اساس اصل مشارکت، تمامی پرسنل خود را در این امر مهم، سهیم و مسئول می‌داند. بر همین اساس خود را متعهد ‌دانسته که اخلاق حرفه‌ای را با لحاظ نمودن اصول مندرج در این منشور، به نحو احسن انجام دهد.

لذا منشور اخلاقی خود را مشروحا باستحضار میرساند:

۱- خـــــود را با شخصیت حقوقی متـــــعـــهد به انجـــــام فـــرامیــن الهــــــی دانســتـــــه، در ایــــن مسیــــر، کمتــــریــــن کوتــــاهی بـــه عمــــل نیاورده ارباب رجوع و مشتریان گرامی را سرمایه های اصلی خود بحساب می آورد لذا رعایت حقوق مادی و معنوی آنها واجب و لازم الاجرا است.

۲- کالاهای عرضه شده در این شرکت تماما دارای استانداردهای لازم از مراجع ذیصلاح بوده تحت نظارت مستمر مدیریت شرکت از لحاظ رعایت کیفیت های همه جانبه از نظر مرغوبیت و سایر شرایط چون بسته بندی خوب و تهیه بروشور و معرفی تولیدات وتبلیغات لازمه و…که مستحضرید فراهم می شود.

۳- کلیه عملیاتهای اجرایی در این شرکت بر پایه رعایت آخرین استانداردهای لازم انجام و به اتمام میرسد. تلاش مستمر داریم تا محصولات و خدمات خـود را با کیـــــفیت مطلــــــوب و به شیــــوه ای مناسب و نــــــوین در اختیار مشتریان شـرکت قرار دهم.

۴- میبایست با رعایت اصول صرفه جویی و پرهیز از تجمل گرایی و هزینه های غیرضروری در استفاده از منابع و امکانات موجود و سرمایه مشتریان که نزد ما محفوظ خواهد بود قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را کاهش دهیم. و به بهترین شیوه در کمترین زمان پاسخگوی مشتری خود باشیم.

۵- برخورد شایسته در این شرکت با ارباب رجوع و تلاش در شناسائی مشتریان خوب و خوش حساب در موفقیت مادی و معنوی شرکت بسیار موثر است زیرا باعث میگردد میزان در آمد متناسب با میزان فروش بالا رود و نهایتا سبب موفقیت هرچه بیشتر شرکت را فراهم می آورد.

۶- خود را در مقابل تمــــامی اشخـــــاص حقیقی و حقوقی، که در جایگاه مشتری و ارباب‌رجوع با شرکت به تعامل می پردازند، مسئول و پاسخگو دانسته مشتریان را سرمایه های واقعی شرکت می دانیم و منافع شرکت را در منافع مشتریان و اهداف شرکت را در اهداف توسعه کاری جستجو میکنیم.

۷- در انجام امـور محـوله با رعـایت منــــافع مشتریان گرامی و شرکتهایی که افتخار داشتن مجوز نمایندگی از آنها را داریم در جــــهت منــــافع ملــــی و مصـــــالح کشــــور عزیـــــزمان ایـــــران کوشــــــا هستیم.

۸- همواره حق با مشتری میباشد و میباید از رضایتمندی مشتریان گرامی به سمت خرسند نمودن ایشان حرکت کرد چرا کهمشتری یک شریک تجاری است که ممکن است تا سالهای مدید موجب ایجاد یک رابطه مستمر شود و از کنار این رابطه هردو طرف سودمند شوند. لذا زمانی از فروش به یک مشتری خرسند و راضی هستیم که این معامله رضایت دو طرفه را در پی داشته باشد.

۹- فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل مشتری را از بسترهای تعالی شرکت دانسته اعتقاد داریم امانتدار مشتریان خود هستیم بنابراین تلاش می نماییم به شیوه مطلوبی حافظ اسرار و مستندات محرمانه آنها باشیم.

۱۰- دریافت هر گونه انتقاد، اظهارنظر و پیشنهاد از سوی همکاران و مشتریان را مشتاقانه ارج نهاده و از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقای خود و شرکت استفاده مینماییم.

 

دهکده غذایی نگین سیریک

  • تاریخ انتشار : 17 خرداد 99
  • نظرات : هیچ
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :